SK dan SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT DXIC PERIODE 2016 – 2019

Started by Rainer Alvaro, November 30, 2016, 04:51:44 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Rainer Alvaro

SURAT KEPUTUSAN
Nomor SKEP : 001/PP/DXIC/XI/2016

Tentang
PENGESAHAN SUSUNAN  KEPENGURUSAN PUSAT DXIC
PERIODE 2016 – 2019


Menimbang:   
1.   DXIC sebagai organisasi yang terus mengalami peningkatan dan
   perkembangan, maka perlu dilakukan pembaruan dan regenerasi
   pengurus melalui penggantian pengurus secara periodic;
2.   Dalam upaya menjalankan kepengurusan maka diperlukan adanya
        kesiapan dan kecapakapan pengurus dalam rangka mengantisipasi
   setiap perubahan dan perkembangan menuju tercapainya misi dan tujuan organisasi;
3.   Bahwa untuk menjalankan kepengurusan pusat DXIC, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan ini.
Mengingat:   
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DXIC
Memperhatikan:   
Hasil Musyawarah Nasional I DXIC Tahun 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2016, di Tawangmangu – Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan   :
1.   Mengesahkan Kepengurusan Pusat DXIC Periode 2016 - 2019,
   dengan Susunan Pengurus seperti terlampir;
2.   Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3.   Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan
   ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di   : Jakarta
Pada Tanggal   : 8 November 2016


Tembusan :
1.   Yth. Seluruh Pengurus DXIC Provinsi
2.   Yth. Seluruh Pengurus DXIC Region
3.   Arsip


Lampiran I    :
SKEP : 001/PP/DXIC/XI/2016
Hal            :
Susunan Pengurus Pusat DXIC Periode 2016 -2019

Dewan Pembina :
1.    Harry Bhowo / Max Bhow ( DXIC #0002 )
2.    Den Bekti ( DXIC #0012 )
3.    Amrih Widodo (DXIC 0014 )
4.    Benni Heriputranto ( DXIC 0022 )

Pengurus Pusat :
Ketum                              :   Istiyanto Iyan (DXIC 0001)
Sekjen                              :   Fahrizal / Bung Rizal(DXIC 0208)
Bendahara Umum 1              :   Andy Asmara (DXIC #0004 )
Bendahara Umum 2           :   Aji Utami Yulianti (DXIC #0197 )

Ketua 1 Bidang Organisasi       :    Mardy Banjar ( DXIC #0616)

- Biro Humas dan Publikasi :   
Dimas Setiawan, (DXIC #0186 )
Erick Eray (DXIC #0457 )
Indra Suhada (DXIC #0422 )

- Biro Informasi Keanggotan dan Pengaduan (SDM) :
Rainer Sofwan (DXIC #0005 )
Rudi Setiawan (DXIC #0058 )
Hendri Nicolas (DXIC #0467)

- Biro Advokasi dan Bantuan Hukum :
Agung Ismawarno (DXIC #00373 )
Rizky Dano (DXIC #0283 )

Ketua 2 Bidang Infrastruktur               :   Rafli Louis (DXIC #0007 )
- Biro Informasi Teknologi          
Deddy Purnairawan (DXIC #0010 )
Ipang Sasono / Kenjin (DXIC #0742 )

- Biro Litbang Otomotif               :
Mas Wied (DXIC # 0016)
Didik Kurniawan (DXIC #0620 )
Danny ( DXIC #0018 )
Ricko Hartanto (DXIC #0577 )

Ketua 3 Bidang Kegiatan            :    Mbot Paradise (DXIC #0003 )
- Biro Atribut dan Merchandise :    
Arjuna Bambang (DXIC #0260 )
Irfan Zein (DXIC #0091 )

- Biro Dokumentasi dan Sponshorship :
Harry Wijayanto (DXIC #0289 )
Arju Priyadi (DXIC #0037 )

- Biro Sosial
Fikri Ismanto (DXIC #0160 )
Ugik Setiadi (DXIC #0813 )
Edih Heryana (DXIC #0191 )
DXIC - 005
Xenia menyatukan kita
http://xeniaclub.or.id/
Club khusus Xenia..  Pasti DXIC >>  "xenia menyatukan kita" 

Rainer Alvaro

DXIC - 005
Xenia menyatukan kita
http://xeniaclub.or.id/
Club khusus Xenia..  Pasti DXIC >>  "xenia menyatukan kita"